Codeaction har fått förtroendet att bygga ett nytt intranät åt ett kommunalt bolag i Malmö. Intranätet kommer binda samman organisationens information, dokument och anställda. Vi är glada att kunna bidra med vår långa erfarenhet av interna system och design av dessa.

Codeaction har fått förtroendet att bygga ett nytt intranät åt ett kommunalt bolag i Malmö. Intranätet kommer binda samman organisationens information, dokument och anställda. Vi är glada att kunna bidra med vår långa erfarenhet av interna system och design av dessa.