Skapa upplevelser

Vi på Codeaction tycker att alla har rätt till en snygg app, oavsett var de arbetar eller med vad. En bra användarupplevelse är inte längre någon exklusiv egenskap i spel och marknadsföringsappar.

Den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas med en app är att användaren får en upplevelse (UX) eller ett användargränssnitt (UI) som fungerar. Vår specialgrupp med tekniker och designer hjälper dig med den kreativa processen med att identifiera huvudanvändare och finslipa konceptet.

Vi utnyttjar en rad olika tekniker och verktyg för att fånga upp och verifiera användarnas behov: intervjuer, användartester, trådramar, visuell design och prototyper. Att göra UX/UI till en bärande del av projektet är den säkraste garantin för en lyckad app.