Experter på hållbar systemutveckling i komplexa miljöer

Vill du utveckla system med höga krav på säkerhet, tillförlitlighet, robusthet och användbarhet? Digitalisering är vår vardag och vi hjälper dig gärna med dina utmaningar.

Vi har gedigen erfarenhet av systemutveckling inom till exempel .NET, C++ och JavaScript och tillhandahåller kompetens inom kravhantering, användbarhet, design, utveckling och förvaltning, kvalitetssäkring, säkerhet, arkitektur samt projektledning.

Med Codeaction får du mer än en kompetent leverantör. Du får en varaktig, långsiktig samarbetspartner som hjälper dig överträffa förväntningar och mål oavsett om du söker en enskild specialistkonsult eller kompletta tvärfunktionella team av noggrant utvalda specialist- och generalistkompetenser.

Codeaction kan erbjuda de mest erfarna specialisterna såväl som nyexaminerade stjärnskott. Våra erkänt duktiga konsulter bidrar med teknisk kompetens i kombination med agila metoder och processer samt totalansvar i alla led. En vinnande kombination för att utveckla hållbara system med höga krav på kvalitet, kostnad och tid. Vi är nyfikna och håller oss à jour med de senaste teknikerna. Alla våra anställda har tillgång till hela Codeactions samlade kompetens via interna kompetensnätverk och forum, och de flesta av våra anställda är certifierade inom sina respektive områden. Detta är en av många anledningar till att Codeaction har fått förtroendet att kontinuerligt vara med i stora och viktiga IT-projekt hos våra kunder.

Kontakta oss gärna för ett samtal om samarbete!